تاریخ پرواز 1402/12/26 از فرانکفورت به تهران

Ahmad

شهر مبدا: فرانکفورت

شهر مقصد: تهران

آخرین تاریخ مهلت پذیرش بار: 1402/12/22

حداکثر وزن قابل حمل (کیلوگرم): 1