تاریخ پرواز 1403/01/18 از تهران به فرانکفورت

Ahmad

شهر مبدا: تهران

شهر مقصد: فرانکفورت

آخرین تاریخ مهلت پذیرش بار: 1403/01/16

حداکثر وزن قابل حمل (کیلوگرم): 3